Retreatment (Kanal Tedavisi Tekrarı)

Kanal tedavisi tekrarı (Retreatment), en sadece tanımı ile kök kanal içerisinde gerçekleştirilen tedavinin yok edilerek, yeniden kanal anatomisine uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesidir.

Tedavi görmüş kişilerin dişleri, çeşitli etkenlerden dolayı tekrardan semptom göstererek; şişlik, ağrı ve fonksiyon kaybı gibi rahatsız edici durumlara neden olabilmektedir. Tedavi sürecinde meydana gelebilecek olumsuzluklar, dişin üst kısmında oluşum gösterebilecek restoratif oluşumlar, tedavi görülmesine rağmen kemikte meydana gelen lezyon denilen iltihaplar veyahut diş kırılmaları gibi nedenler, kanal tedavisinin tekrarını gerektiren sebeplerdir.

Kanal tedavisi sırasında diş köklerinde var olan anatomik bir problem, tedavi aşamalarının eksiksiz bir şekilde yapılmasına negatif yönde etki edebilir. Örneğin; kök ucuna ulaşılamayan tedavilerde, ulaşılamayan alandan varlığını sürdüren bakteriler dişte enfeksiyonu sürdürerek, diş sağlığına engel olacaktır.

Retreatment gerektiren durumlarda, daha önce işlem görmüş dişlerin kök uçlarında genel olarak lezyon olarak adlandırılan kemik içi iltihaplar meydana gelmektedir. Lezyonlar, sekonder iltihap denilen inatçı bakterilere ev sahipliği yapan enflamasyonlardır. Bu nedenle, özellikle kanal tedavisi tekrarının (retreatment) ilk seansından sonraki süreçte dişte bir akut alevlenme süreci (flare up) yaşanabilmektedir.

Kanal tedavisi yenileme işlemleri ile diş sorunu yaşayan birey tekrardan sağlıklı dişlere kavuşarak, mutlu bir gülümsemeye sahip olabilir. Retreatment tedavisi gerçekleştirilirken eski kök kanal dolgusu tamamen çıkarılarak, kanal temizlenir ve yeniden doldurma aşaması ile sonlanır.

Eğer bir birey başarısız bir kanal tedavisi işlemine maruz kaldıysa, kanal tedavisi tekrarı (retreatment) zorlu ve başarı oranı düşük bir süreç olarak değerlendirilir. Bu sebeplerden dolayı retreatment tedavisi alanında uzman hekimler tarafından gerçekleştirilmelidir. Kanal tedavisi yenileme işlemleri ciddi bir odak ve deneyimle birlikte uzmanlık gerektiren işlemlerdir.

Kütahya Uzmandiş Polikliniğinde kanal tedavisi gerçekleştiren profesyonel diş hekimlerimiz sayesinde, dişlerinizin güvencesini sağlayabilirsiniz.

Karanlık
Aydınlık
Aydınlık Karanlık Mod