Genel anestezi; ameliyat veyahut cerrahi uygulamalar öncesinde, hekim kontrolünde hastaya verilen ilaçlar ile hastanın uyutulmasına verilen isimdir. Bu işlem uygulandığında, kişi uygulanan hiçbir cerrahi işlemi hatırlamaz. Hasta derin bir uyku haline geçiş yapar ve hiçbir şeyi görmez ve aynı zamanda duymaz.

Tıpta meydana gelen gelişmeler sayesinde anestezide tercih edilen ilaçların yan etkileri minimuma indirgenmiştir ve vücuttan hızlı bir şekilde atılmaktadırlar. Medikal teknolojiler sayesinde anestezi cihazları, hasta monitörizasyonu ve hastaların tüm vital bulguları yakından kontrol edilmektedir.

Sedasyon; diş tedavileri sırasında meydana gelebilecek ağrı, endişe, mide bulantısı ve korku gibi etkenleri önlemek amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde uyku evresinde olan hasta, sedatif ilaçların etkisi ile meydana gelen ağrıyı ve rahatsız edici sesleri hatırlamamaktadır. Bu yöntem hastanın sonraki süreçlerdeki diş tedavisini kolaylaştırıcı bir etkiye sahiptir. Dental fobi için harika bir yöntem olan sedasyon ağrı algısını da ortadan kaldırmaktadır.

Sedasyon ve genel anestezi birbirinden farklıdır ve sedatif gaz koklatılması ile gerçekleştirildiği için genel anestezi risklerine sahip değildir. Hastanın kendine gelmesi ise anesteziye oranla çok daha hızlıdır.

Genel anestezi sırasında hasta hiçbir şeyi hatırlamaz fakat sedasyon yönteminde hasta yarı bilinçli bir haldedir. Genel anestezi; korku, anksiyete gibi duygu durumlarında ve ileri cerrahi müdahaleler gereken durumlarda uygulanmaktadır.

Sedasyon ve genel anestezi uygulanan hastalar; 4 yaşından küçük çocuklar, gelişim geriliği bulunan çocuk veyahut yetişkinler, ciddi derecede dental fobisi olan erişkin bireyler, cerrahi işlemler uygulanması gereken kişilerdir.

Kütahya Uzmandiş Polikliniği genel anestezi ve sedasyon uygulamalarında güvenilir bir hizmet sunmaktadır.

Bizi Yakından Tanıyın, Muayene Olun
Kliniğimizde sizlere en iyi hizmeti sunmak adına muayene hizmetimizden faydalanın. Hemen online olarak kaydınızı oluşturun.
Online Randevu Modern Tedavilerle Daha Hızlı İyileşin
Karanlık
Aydınlık
Aydınlık Karanlık Mod