Gökhan Saygılı

1987 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Kırıkkale’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde 5 yılllık eğitiminin ardından bir süre kendi muayenehanesinde çalıştı. Askerliğini Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığında yaptı ve daha sonra Endodonti alanında doktoraya başladı. 2015 yılında Ege Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ortak doktora programından ‘Endodontide Farklı İrigasyon Aktivasyon Protokollerinin Postoperatif Ağrı Üzerine Etkisi’ isimli doktora tezini bitirdi. 2016-2020 yılları arasında Afyonkarahisar Ballıpınar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde, 2021 yılında Kütahya Dumlupınar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde çalıştı. 2022 yılında Özel Kütahya UzmanDiş Ağız ve Diş Polikliniğinin kurucusu olan hekimimiz evli ve bir çocuk babasıdır.

Gökhan Saygılı

Aktif olduğu kuruluşlar

 • Eskişehir Dişhekimliği Odası (Üye)
 • Türk Endodonti Derneği (Üye)
 • Türk Diş Hekimliği Birliği (Üye)
 • Avrupa Endodonti Derneği (The European Society of Endodontology) (Üye)
 • CPQ Dentistry (USA tabanlı DişHekimliği Dergisi) (Editörlük)
 • The Open Dentistry Journal (USA tabanlı DişHekimliği Dergisi) (Hakemlik)

MESLEKİ İLGİ ALANLARI

 • Endodontik tedaviler
 • Aşırı madde kaybına maruz kalmış dişlerin resterasyonu
 • Genel anestezi altında dişlerin resterasyonu
 • Estetik beklentilere karşı minimal tedaviler
 • Çene-yüz bölgesinde tanımlanamıyan ağrıların teşhis ve tedavisi
 • Diş sıkma ve gıcırdatmaların tedavisi (Splint-Masseter botoksu-Ultrason-Elektrotens)
 • Gülüş tasarımı ile ilgili ağız dışı tedaviler:
  • Dudak botoksu
  • Dişeti gülümsemesi botoksu
  • Asık surat botoksu
  • Çene ucu botoksu
  • Yüz bölgesi botoksu
  • Dermal dudak dolguları
  • Ağız çevresi kırışıklara yapılan dermal dolgular
  • Mezoterapi tedavisi

AKADEMİK CV

Dr.Dt.Gökhan Saygılı’nın yapmış olduğu yayınlar aşağıda verildiği gibi sıralanmıştır (poster, vaka sunumu, katılım hariç). 2016 yılında tüm dünyadaki akademisyenlerin sıralandığı expertscape sitesinde en çok yayın yapan endodontistler arasında Türkiye’de ilk 15’e Dünyada ilk 120’ye girmiştir.

 • Lisansüstü Bitirme Tezi (1)
 • Doktora Semineri (2)
 • Doktora Tezi (1)
 • Yerli Yayınlar (2)
 • Yabancı Yayınlar (17 (13’ü SCİ ve SCİ Expanded))

1) ULUSLARASI ALANDA YAYINLANLAR (SCI –SSCI-SCI Expanded)

1- Effectiveness of ProTaper Universal retreatment instruments used with rotary or reciprocating adaptive motion in the removal of root canal filling material. International Endodontic Journal doi: 1111/iej.12279 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24627969/

2- Bond strength of self-adhesive resin cement to root dentin. Comparison of photon-initiated photoacoustic streaming technique with needle and ultrasonic irrigation. Acta Odontologica Scandinavica doi: 3109/00016357.2014.967717 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25644092/

3- Effects of root canal preparation, various filling techniques and retreatment after filling on vertical root fracture and crack formation. Dental Traumatology doi: 1111/edt.12154 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25395069/

4- Assessment of apically extruded debris and irrigant produced by different nickel-titanium instrument systems. Brazilian Oral Research doi: 1590/1807-3107BOR-2015.vol29.0002 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25387860/

5- Effect of PIPS technique at different power settings on irrigating solution extrusion. Lasers in Medical Science doi: 1007/s10103-014-1633-1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25037969/

6- Bleaching effect of activation of hydrogen peroxide using photon-initiated photoacoustic streaming technique. Clinical Oral Investigations doi: 1007/s00784-014-1255-9 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24859380/

7-An in vitro comparison of irrigation using photon-initiated photoacoustic streaming, ultrasonic, sonic and needle techniques in removing calcium hydroxide. International Endodontic Journal doi: 10.1111/iej.12306 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24786363/

8-The effect of medicaments used in endodontic regeneration technique on the dislocation resistance of mineral trioxide aggregate to root canal dentin.  Journal Of Endodontics 2014 Dec;40(12):2041-4 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25282380/

9-Evaluation of Effectiveness of Various Irrigating Solutions on Removal of Calcium Hydroxide Mixed with 2% Chlorhexidine Gel and Detection of Orange-brown Precipitate after Removal. Journal Of Endodontics 2014 Nov;40(11):1820-3 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25201644/

10-Effect of photon-initiated photoacoustic streaming on removal of apically placed dentinal debris. International Endodontic Journal 2014 Nov;47(11):1072-7 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24456170/

11-Efficacy of various irrigation protocols on the removal of triple antibiotic paste. International Endodontic Journal 2014 Jun;47(6):594-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24138387/

12-Effect of PIPS technique at different power settings on irrigating solution extrusion. Lasers in Medikal Science 2014 Jul. DOI 10.1007/s10103-014-1633-1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25037969/

13- Evaluation of relationship between endodontic access cavity types and secondary mesiobuccal canal detection. BMC Oral Health. 2018 Jul 6;18(1):121. doi: 10.1186/s12903-018-0570-y https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29980211/

2) ULUSAL VE DİĞER İNDEKSLİ ALANLARDA YAYINLANLAR

1- Evaluation of Apically Extruded Debris and Irrigant Produced by Different Nickel-Titanium Instrument Systems in Primary Teeth. The Journal of Contemporary Dental Practice doi:10.5005/jp-journals-10024-1772 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26718292/

2- Üç farklı self-adeziv rezin simanın post ve kök dentine bağlanma dayanımlarının karşılaştırılması. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi 2015 cilt:5 sayı:2 syf:62-65 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/196062

3- Effect of photo-activated disinfection on bond strength of three different root canal sealers. Europan Journal of Dentistry 2014 Jan;8(1):85-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4054038/

4- Kardiyovasküler sistem hastalıklarında kulanılan ilaçlar ile endodontide sistemik olarak kulanılan ilaçlar arasındaki ilaç etkileşimleri. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi  2014;23:38-46 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/693586

5-Comparison of Push-Out Bond Strength of Three Calcium Silicate Cements to Dentin

Türkiye Klinikleri Journal doi: 10.5336/dentalsci.2015-47969 https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-comparison-of-push-out-bond-strength-of-three-calcium-silicate-cements-to-dentin-73605.html

6- In Vitro Cytotoxicity of GuttaFlow Bioseal, GuttaFlow 2, AH-Plus and MTA Fillapex.

Iran Endod J. 2017 Summer;12(3):354-359. doi: 10.22037/iej.v12i3.15415. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28808465/

3-ULUSLARASI VE ULUSAL ALANDA KONFERANS VE POSTER BİLDİRİLERİ

1-Evaluatıon Of The Relatıonshıp Between Dıfferent Irrıgatıon Actıvatıon Technıques And Endodontıc Postoperatıve Paın. 13th International Scientific Congress of Turkish Endodontic Society 26-29 MAY 2016 URGUP-TURKEY (Konferans)

2-Drug Interactıons Between Drugs Used In Cardıovascular System Dıseases And Medıcal System Used In Endodontıcs. 13th International Scientific Congress of Turkish Endodontic Society 26-29 MAY 2016 URGUP-TURKEY (Poster)

3-The lateral teeth which has internal resorpsion and periapical granuloma improvements as a result of root canal treatment: 18-month follow-up. 1st International Online Scientific Endodontic Congress (30 KASIM 2015-31 OCAK 2016)(Poster)

4-Evaluation of Root Canal Straightening and Apical Transportation with Reciproc, ProTaper Universal Retreatment, R-Endo, and NRT-GPR Instruments in Retreatment a Procedure. 1st International Online Scientific Endodontic Congress (30 KASIM 2015-31 OCAK 2016)(Poster)

5-Endodontic Management of Maxillary Third Molar Fused to a Supernumerary Tooth, Using Cone Beam Computed Tomography as a Diagnostic Aid: A Case Report. 1st International Online Scientific Endodontic Congress (30 KASIM 2015-31 OCAK 2016)(Poster)

6-Effects of Root Canal Preparation, Different Filling Techniques and Duct Filler Removal on Vertical Root Fracture and Fracture Formation. 13th International Scientific Congress of Turkish Endodontic Society 26-29 MAY 2016 URGUP-TURKEY(Poster)

7-Treatment of Horizontal Root Fracture in a Cervical Region with a Different Protocol: A Case Report. 13th International Scientific Congress of Turkish Endodontic Society 26-29 MAY 2016 URGUP-TURKEY(Poster)

8-Treatment of Immune Mandibular Molar Canal with Orthodontic MTA with Periapical Lesion. 13th International Scientific Congress of Turkish Endodontic Society 26-29 MAY 2016 URGUP-TURKEY(Poster)

9-Comparison of Cytotoxicity of Gutta Flow Bioseal, Gutta Flow 2, AH Plus and MTA Fillapex in In Vitro. 13th International Scientific Congress of Turkish Endodontic Society 26-29 MAY 2016 URGUP-TURKEY(Poster)

10-Comparison of different gutta-percha filling techniques in lower incisors. 12th International Scientific Congress of Turkish Endodontic Society TURKEY(Poster)

Karanlık
Aydınlık
Aydınlık Karanlık Mod