Oklüzal Splint

Özellikle sabahları çene ve yüz bölgesinde meydana gelen ağrı ile uyanma ve çenede geçmeyen kesintisiz bir şekilde rahatsızlık veren ağrı, kulaklarda duyulan çınlama ve kulak çevresinde, şakaklarda sıkça tekrar eden acı ve ağrılar gibi kişinin hayat kalitesini düşüren etkenlerin sebebi doğru şekilde saptanmalıdır.

Şikayetlerin son bulması için uygulanacak tedavinin başarıya ulaşabilmesi adına ağrının şiddet seviyesi, yeri ve zamanı konusunda diş hekimine doğru bilgiler aktarılmalıdır.

Temporomandibular (çene eklemi) rahatsızlıkları bazen baş ve yüz bölgelerinde aynı zamanda kulaklarda yüksek şiddetli ağrılara neden olmaktadır. Bununla beraber çenenin sağa-sola hareket ettirilmesi esnasında veyahut ağız açıp-kapatırken gıcırdama sesi, çene eklemi sorunlarını gösteren major belirtiler olarak tanımlanmaktadır.

Boyunda hissedilen ağrı, yemek yeme esnasında çenenin çabuk yorulması ve çiğneme sırasında gelişen ağrı, bu paralelde esneme sırasında gelişen ağrı ve acı hissinin sebepleri çoğu zaman bruksizm (diş sıkma - dişlerde yanlış kapanış bozuklukları) olarak bilinmektedir.

Oklüzal splint uygulamaları bu tarz şikayetler için çözüm olarak geliştirilmiş, cerrahi olmayan yöntemlerdir. Çene ekleminin dişlerle uyumsuz oluşu nedeniyle meydana gelen fonksiyon bozukluklarından kaynaklanan kas spazmlarını ve ağrıları indirgemek amacıyla şahsa özel üretilen akrilik apareylerdir.

Uygun eklem pozisyonunu sağlamak ve stabil bir duruma getirmek adına ağızdan gerekli ölçüler alınır ve splint optimal kalıba gelene kadar prova yapılır. Oklüzal splint uygulamalarında amaç çene bölgesindeki kas-sinir refleks aktivitesine müdahil olarak anormal kas aktivitesinin azaltılmasını sağlamaktır. Bu paralelde kapanış bozuklukları, diş sıkma ve gıcırdatma gibi faaliyetlerin dişlerde yaratacağı aşınmalara ve yıkımlara karşı önlem sağlanmış olur.

Oklüzal Splint uygulamaları Kütahya Uzmandiş Polikliniğinde alanında uzman diş hekimleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Karanlık
Aydınlık
Aydınlık Karanlık Mod